Σοσιαλιστική και περιθωριοποιημένη Ελλάς

Posted Posted in Άρθρα

Η δεύτερη αξιολόγηση του Τρίτου Προγράμματος, κατά τα επισήμως λεγόμενα, ολοκληρώθηκε με ένα τρόπο, που θα διδάσκεται στους μελλοντικούς σπουδαστές: είναι, νομίζω, η πρώτη φορά στην μετααποικιοκρατική οικουμένη, που μία αιρετή Κυβέρνηση εξαναγκάζεται σε νομοθέτηση μέτρων δημοσιονομικού χαρακτήρα εκ των προτέρων και για πολλά έτη ασχέτως των εν τω μεταξύ […]