Η ριζοσπαστικοποίηση της μεσαίας τάξης

Posted Posted in Άρθρα

Μυριάδες όσες οι αναλύσεις για τις επιπτώσεις των γερμανικών εκλογών στα καθ´ ημάς. Σίγουρα θα έχουν και μάλιστα όχι ιδιαίτερα ευχάριστες δεδομένης της συμμετοχής των Φιλελευθέρων. Εν προκειμένω όμως άλλο είναι το θέμα μας, νομίζω σημαντικότερο: η επιβεβαίωση των ριζοσπαστικών αντιδραστικών συμπεριφορών, που αναπτύσσονται στους ευρωπαίους πολίτες, ιδίως του ιδικού […]