Η ομιλία μου για την «Πολιτική Προστασία»

Posted Posted in Νέα

Ανέφερα, ότι εφαρμόζονται και στον τομέα της διοίκησης της αντιμετώπισης καταστροφών οι βασικές αρχές του επιτελικού κράτους: συνολικός σχεδιασμός, ανάπτυξη δένδρου αποφάσεων, περίγραμμα θέσεων, περιγραφή διαδικασιών. Τόνισα, ότι η συμβολή του εθελοντισμού στην πολιτική προστασία είναι καθοριστική. Δεν είναι υπερβολή, ότι όλα τα προβλήματα του αντιμετωπίζονται με τρόπο επαρκή. Κατ´ […]

Βαρτζόπουλος: Πως πρέπει να αντιμετωπιστεί πολιτικά η Τουρκία

Posted Posted in Άρθρα

Αλλά και ο Ερντογάν γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν είναι επιθυμητός στην Ευρώπη. Όχι ότι το ήθελε πραγματικά ποτέ και ο ίδιος. Τα συναισθήματα που τρέφει για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι προφανή και τα διακηρύσσει σε κάθε ευκαιρία.

Και «εξοπλισμούς» και «κοινωνική πολιτική» του Δ. Βαρτζόπουλου

Posted Posted in Άρθρα

«Σε μας όμως είναι απολύτως απαραίτητο και το βούτυρο. Η κοινωνική πολιτική. Επιτακτική είναι η ανάγκη ενίσχυσης των  στρωμάτων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Που  πληρώνουν ακριβά βασικά αγαθά, έχουν φορολογηθεί ανελέητα και κερδίζουν πολύ λιγότερα από τον μέσο όρο του Ο.Ο.Σ.Α. Εκ των ων ουκ άνευ είναι  μια συνεκτική προνοιακή πολιτική, που μπορεί να οικοδομηθεί μόνον επί των θεμελίων του ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος. Είναι απαραίτητο λοιπόν α) να εκκινήσει άμεσα η αντικατάσταση των παντοειδών παροχών σε είδος από παροχές σε χρήμα β) να απλοποιηθούν και να συνδεθούν με εισοδηματικά κριτήρια όλα τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα γ) να υπάρξει ένας αξιόπιστος μηχανισμός παροχής δεύτερης ευκαιρίας στους μικρομεσαίους, που χρεοκόπησαν και δ) όλα αυτά να αποτελέσουν ένα ενιαίο σύστημα κοινωνικής προστασίας που θα εφαρμόζεται από μία ενιαία υπηρεσία, τον ΟΠΕΚΑ πχ», είπε.