Δημήτριος Βαρτζόπουλος Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
Νέα Δημοκρατία
Edit

Εγγραφείτε

Μάθετε τα νέα και τις δράσεις μας

 Συγκέντρωση στην Περαία

Συγκέντρωση στην Περαία

“Αυτοί φεύγουν. Το ζήτημα είναι, τι θα κάνουμε εμείς”. Αυτό ήταν το μήνυμα, που μου έδωσαν στην Περαία. Η Αριστερά έκανε, ό,τι καταστροφή ήταν, να κάνει. Η Νέα Δημοκρατία καλείται και πάλι, να ξαναστήσει την Πατρίδα στα πόδια της. Δεν είναι…