Αι ειδοί του Ελληνικού Απριλίου

Posted Posted in Άρθρα

Βέβαια ήταν στα μέσα ( αι ειδοί) του Μαρτίου 44 πΧ, όπου ο Γάϊος Ιούλιος Καίσαρ αλλαζονικώς αψήφησε τις προειδοποιήσεις και οδηγήθηκε στο τέλος του. Στα καθ´ ημάς όμως είναι περί τας ειδούς του τρέχοντος Απριλίου,  όπου συσσωρεύονται οι απειλητικοί οιωνοί. Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον, να αναγνώσουμε σωστά το σημείωμα του […]