Δημήτριος Βαρτζόπουλος Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
Νέα Δημοκρατία
Edit

Εγγραφείτε

Μάθετε τα νέα και τις δράσεις μας

 Η πραγματικότης και η ομαδική παράκρουση

Η πραγματικότης και η ομαδική παράκρουση

Η δημοσίευση τις προάλλες των στοιχείων, που δείχνουν, ότι ελληνική οικονομία βρίσκεται σε συνεχή υφεσιακή πτώση, ότι δηλαδή το εθνικό προϊόν συρρικνώνεται συνεχώς, απεκάλυψε: Α. Την πραγματικότητα Β. Την ομαδική παράκρουση της «κοινής γνώμης» και των διαμορφωτών της. Επ´ αυτών:…