Νέα

Από την παρουσία μου στο «Atlas tv»

Βαρτζόπουλος

Πιο συγκεκριμένα:

➡️Να καθαρίσει η Μοναστηρίου,η Γιαννιτσών και η γύρω περιοχή από τους παράνομους μετανάστες. Η αστυνομία είναι συνεχώς παρούσα και κάνει εξαιρετική δουλειά. Πρέπει όμως,να της δώσουμε περισσότερα μέσα. Χρειάζονται πολύ περισσότεροι χώροι ενδιάμεσης και τελικής κράτησης,δηλαδή κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα.
➡️Η χρηματοδότηση της οικονομίας εξαρτάται από το μέγεθος των αναγκών,που ακόμη δεν γνωρίζουμε,όπως και από το μέγεθος της ενίσχυσης,που θα έχουμε από την ΕΕ.Το εγχώριο ζήτημα είναι,να συνεργασθούν οι τράπεζες.