Το 2018 θα είναι η αρχή του τέλους

Posted Posted in Άρθρα

Θα είναι μία εκλογική χρονιά. Αν οι διερευνήσεις του Οργανισμού Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) δεν καταλήξουν στην δυνατότητα εκδόσεων, που θα βασίζονται  αποκλειστικώς στην πιστοληπτική αναβάθμιση της χώρας και απαιτηθεί ως εκ τούτου μία «ηυξημένων προδιαγραφών πιστοληπτική γραμμή» (ECCL) του ESM, ιδίως εάν ο κ. Τσίπρας δεν βρει […]

Ο αμοραλισμός της αριστεράς

Posted Posted in Άρθρα

Κατ´ αρχήν πρέπει, να ομολογήσουμε, ότι ο τίτλος είναι παραπλανητικός. Το «ηθικό» ή όχι μιας πράξεως ορίζεται δια της συγκρίσεως με συγκεκριμμένα αξιακά συστήματα. Εν προκειμένω στις κατά το μάλλον ή ήττον δημοκρατικά οργανωμένες κοινωνίες το επικρατούν πλαίσιο αξιών είναι αυτό, που εν πολλοίς προέκυψε κατά την Αναγέννηση από τον […]