Η «ΔΥΣΦΟΡΙΑ ΦΥΛΟΥ» και η ακύρωση κάθε ιδεολογικής συζήτησης

Posted Posted in Άρθρα

«Όλα τα είχε η Μαριορή, ο φερετζές της έλειπε» ή «τρικυμία εν ποτηρίω». Διαλέγετε και παίρνετε, ό,τι σας ταιριάζει, σχετικώς με τα συμβάντα προσφάτως στην φιλτάτη πατρίδα περί της δυνατότητος αλλαγής ταυτότητος φύλου δια δηλώσεως ενός/μιας δεκαπεντάχρονου/ης. Κατ´ αρχάς τα δεδομένα: αλλαγή ταυτότητος φύλου, ληξιαρχική ή δια ιατρικής επεμβάσεως, επιθυμούν […]

Η κρυφή γοητεία της μπρουρζουαζίας

Posted Posted in Άρθρα

Πιστεύω, ότι η ανάμειξη λεπτομερειών εκ της ιδιωτικής ζωής, πολλώ δε μάλλον η επίκληση προσωπικών «σκανδάλων» στην πολιτική ζωή είναι εκτός από αντιαισθητική και απολύτως άχρηστη. Είναι παντελώς αδύνατον, να μη εμφανίζονται στην δημοσία ζωή των γυναικών και ανδρών όλα εκείνα τα στοιχεία της προσωπικότητας, που θα μπορούσε, να ανακαλύψει […]

Η ριζοσπαστικοποίηση της μεσαίας τάξης

Posted Posted in Άρθρα

Μυριάδες όσες οι αναλύσεις για τις επιπτώσεις των γερμανικών εκλογών στα καθ´ ημάς. Σίγουρα θα έχουν και μάλιστα όχι ιδιαίτερα ευχάριστες δεδομένης της συμμετοχής των Φιλελευθέρων. Εν προκειμένω όμως άλλο είναι το θέμα μας, νομίζω σημαντικότερο: η επιβεβαίωση των ριζοσπαστικών αντιδραστικών συμπεριφορών, που αναπτύσσονται στους ευρωπαίους πολίτες, ιδίως του ιδικού […]