Δημήτριος Βαρτζόπουλος Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
Νέα Δημοκρατία
Edit

Εγγραφείτε

Μάθετε τα νέα και τις δράσεις μας

 Δ. Βαρτζόπουλος: Η συγκοινωνιακή κάλυψη της υπαίθρου της Θεσσαλονίκης

Συναντήθηκα με τον Πρόεδρο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, κ. Στ. Τσιώλη αφ´ ενός και τον Πρόεδρο, κ. Ι. Καλογερούδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Ι. Τόσκα, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) αφ´ετέρου.Θέμα των συναντήσεων ήταν η ανάληψη από τα ΚΤΕΛ σημαντικού συγκοινωνιακού έργου στον νομό με προμήθεια μεγάλου αριθμού νέων οχημάτων και πρόσληψη του απαραίτητου επί πλέον προσωπικού.Ευχαρίστησα τις Διοικήσεις του ΚΤΕΛ και του ΟΣΕΘ για τον ταχύ και αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο υλοποιούν τις αποφάσεις της Κυβέρνησης. Ο νέος σχεδιασμός και θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες της υπαίθρου αλλά και θα δώσει την ευκαιρία στον ΟΑΣΘ να προσφέρει περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες στον αστικό και περιαστικό ιστό.


Ιδιαίτερη μνεία έκανα για τα προβλήματα, που έχουν προκύψει στις περιοχές με καταυλισμούς προσφύγων και μεταναστών. Οι ηγεσίες των φορέων με διαβεβαίωσαν,ότι μόλις ολοκληρωθεί το έργο, θα υπάρξει πρόβλεψη για επαρκή και κατάλληλα σχεδιασμένα δρομολόγια, ώστε να εξυπηρετείται πλήρως ο πληθυσμός και να καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των περιοχών.