Δημήτριος Βαρτζόπουλος Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
Νέα Δημοκρατία
Edit

Εγγραφείτε

Μάθετε τα νέα και τις δράσεις μας

 Η ομιλία μου για την «Πολιτική Προστασία»

Ανέφερα, ότι εφαρμόζονται και στον τομέα της διοίκησης της αντιμετώπισης καταστροφών οι βασικές αρχές του επιτελικού κράτους: συνολικός σχεδιασμός, ανάπτυξη δένδρου αποφάσεων, περίγραμμα θέσεων, περιγραφή διαδικασιών.

Τόνισα, ότι η συμβολή του εθελοντισμού στην πολιτική προστασία είναι καθοριστική. Δεν είναι υπερβολή, ότι όλα τα προβλήματα του αντιμετωπίζονται με τρόπο επαρκή. Κατ´ αρχάς μπαίνει μια τάξη στον χώρο. Σε ατομικό επίπεδο υποχρεωτική πλέον γίνεται η εκπαίδευση και πιστοποίηση. Σε συλλογικό υπάρχει κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση, που φυσικά συνδέεται και με την χρηματοδότηση. Με αυτόν τον νόμο κατ´ ουσίαν επανιδρύεται η Πυροσβεστική .Ο τρόπος αξιολόγησης του προσωπικού της είναι τόσο σύγχρονος,που θα πρέπει, να εφαρμόζεσαι σε όλα τα ένστολα σώματα. Ουσιαστική καινοτομία είναι η δυνατότητα δημιουργίας παράλληλης επετηρίδος εκτός οργανικών θέσεων, που επίσης πρέπει, να εφαρμοσθεί και αλλού. Με
αυτόν τον τρόπο δίδεται η δυνατότης να αποφύγουν την υπερπρόωρη συνταξιοδότηση ικανότατοι αξιωματικοί. Εν προκειμένω πρότεινα κάτι, που θεωρώ σημαντικό για την στελέχωση των ενστόλων σωμάτων. Είτε εκτοξεύεσαι με κάποια g το πρωί είτε επιχειρείς στο αποπνικτικό περιβάλλον μιας φωτιάς χρειάζεσαι ειδικές ικανότητες και ειδικό ψυχισμό. Τούτα δεν ανιχνεύονται αξιοπίστως από τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Τα ένστολα σώματα θα πρέπει να έχουν δικά τους συστήματα επιλογής προσωπικού κομμένα και ραμμένα γι αυτά!