Νέα

Από την τοποθέτηση μου στην ολομέλεια για το «Ασφαλιστικό»

Είπα, οτι είναι ίσως το πιο εμβληματικό και συμβολικό σχέδιο νόμου της περιόδου μέχρι στιγμής.Διότι ρυθμίζει τον βασικότερο πυλώνα ενός κοινωνικού κράτους, τον ασφαλιστικό, προσφέροντας ασφάλεια μέλλοντος και ανταποδοτική δικαιοσύνη. Μαζί με το προνοιακό σύστημα που οικοδομείται γύρω από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα δημιουργούμε πλέον ένα Ευρωπαϊκό Κράτος Δικαίου «conditio sine qua non» και βασικό συστατικό του Ευρωπαίκού τρόπου ζωής. Αυτού του Ευρωπαϊκού τρόπου ζωής που είναι μοναδικός στην ιστορία και στον κόσμο.