Νέα

Η Ομιλία μου στην Βουλή για την ποιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών

Τόνισα:

▶️Η φήμη του ιατρικού προσωπικού είναι, που αυξάνει τους αριθμούς άρα και τα οικονομικά αποτελέσματα, που είναι και ο ασφαλέστερος δείκτης ποιότητος. Αν τώρα λοιπόν ρυθμισθούν έτσι τα πράγματα, ώστε η γνώμη του Συντονιστού Διευθυντού να είναι καθοριστική για την σύνθεση της ομάδος, αμέσως έχουμε μια εικόνα για την επιστημονική και διοικητική του δεινότητα. Κι αν στο τέλος της 2-3 έτους θητείας του επανακρίνεται από την Διοίκηση, ή επιλέγει αυτός το ίδρυμα, που θα πάει, αμέσως έχουμε μια ασφαλή εικόνα της ικανότητος της Διοίκησης .

▶️Σημαντικότατη είναι η διασφάλιση της ποιότητας στης πρωτοβάθμια περίθαλψη. Τούτο γίνεται μόνο με την σύναψη συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με ιδιώτες ιατρούς, που θα διανέμονται στον πληθυσμό κατά τις καλύτερες ευρωπαϊκές κλείδες. Έτσι ώστε σε ελάχιστο χρόνο, να επιτευχθεί το αυτονόητο: πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών όλου του πληθυσμού χωρίς καμμία επιβάρυνση πέραν των ασφαλιστικών εισφορών.

▶️Ποιότητα στην συνταγογράφηση σημαίνει συμμόρφωση με διεθνή θεραπευτικά πρωτόκολλα. Άρα εξασφάλιση ποιοτικής λειτουργίας είναι ο έλεγχος και η εφαρμογή clawback στον συνταγογραφούντα τις εξετάσεις και τα φάρμακα και όχι στο εργαστήριο που τις κάνει είτε στον εισαγωγέα παραγωγό και φαρμακοποιό.

▶️Οι διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας είναι ευκαιρία δομικού εκσυγχρονισμού όλων των υγειονομικών υπηρεσιών της χώρας,