Δημήτριος Βαρτζόπουλος Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
Νέα Δημοκρατία
Edit

Εγγραφείτε

Μάθετε τα νέα και τις δράσεις μας

 Η παρουσία μου στο «Radio North 98.0»

▶️Ας ελπίσουμε, ότι θα επικρατήσει σοβαρότητα στην παροχολογία. Θα απλωθούμε με σύνεση, όσο το επιτρέπει η κουβέρτα. Το πόσο μεγάλη θα είναι αυτή, Θα το δούμε από τις αποφάσεις της ΕΕ
▶️ Η δοκιμασία αλλά και η αβεβαιότητα του μέλλοντος στέφουν τα βλέμματα στην Υγεία και την Πρόνοια: Χρειάζεται ριζική ανασυγκρότηση του ΕΣΥ κατά το πρότυπο του Γερμανικού και δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Πρόνοιας.