Οι πολίτες, οι φόροι και το κοινωνικό κράτος

Posted Posted in Άρθρα

Είναι αλήθεια, ότι εμείς της Κεντροδεξιάς έχουμε ένα θέμα με τους φόρους. Τους θέλουμε, όσο το δυνατό πιο χαμηλούς, όσους  χρειάζεται για χρηματοδοτηθεί ένα μικρό λειτουργικό κράτος. Πιστεύουμε, ότι καλύτεροι είναι οι έμμεσοι, μια χαμηλή κλίμακα για τα βασικά αγαθά και μία υψηλότερη για τα άλλα, που είναι και – […]