Ανευθυνότητα και αναμενόμενες συνέπειες

Posted Posted in Άρθρα

Για να καταλάβουμε τι πραγματικά γίνεται, ας υποθέσουμε, ότι κάποιος παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας ( μακριά από μας βέβαια, αλλά είπαμε , παραδείγματος χάριν). Το πρόβλημα προέκυψε κατ´ ουσίαν από αυτό, που διεθνώς χαρακτηρίζεται πλέον ως » ανθυγιεινός τρόπος ζωής», οφειλόμενος αποκλειστικώς στις λανθασμένες κρίσεις του ίδιου του πάσχοντος. […]